(wat-aro)

無職から有職者にランクアップしました

SICP 問題 2.48

(define (make-segment v1 v2)
  (make-vect v1 v2))

(define (start-segment seg)
  (car seg))

(define (end-segment seg)
  (cdr seg))